Kapacitet med perspektiv

Selvstændig konsulent med økonomi, business controlling, strategi og forretningsudvikling som fagspeciale

Fra vision til handling - uanset hvilken opgave, procedure eller forandring der skal ske, kræver det flid, dedikation og beslutsomhed. Jeg gør mig altid umage for at hjælpe organisationer med at designe og implementere output med kunden i fokus. Forandring sker i dialogen med kunden, og hvor det giver mening i deres hverdag.

Mine ydelser 

  • Strategi og forretningsudvikling 
  • Rapportering og Insights
  • Problemløsning indenfor finans
  • Business controlling


Klik her hvis du er nysgerrig på mine ydelser

Mine dogmer

Kunden er altid i centrum

- fra forventningsafstemning til leverance

FOKUS PÅ SLUTPRODUKTET

Et slutprodukt kræver løbende dialog og forventningsafstemninger. Jeg anvender oftest prototyper og løbende iterationer af output i mit arbejde, således at den røde tråd i opgaven bibeholdes.

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

Jeg leverer på din idé i samspil med nøgleinteressenter, uanset økonomisystemet. Hvor data kan bearbejdes, er der altid en vej - og jeg finder den i tæt samarbejde med kunden.

EN DEL AF TEAMET

Som kapacitet ser jeg mig selv som en del af teamet fra dag ét. Her bringer jeg kompetencer med perspektiv og energi ind i teamet. Opgaverne løses med et højt fagligt niveau, og jeg er ikke bange for at tage arbejdshandskerne på.

GENSIDIG TILFREDSHED

Succes er, når output er relevant og finder anvendelse. Det er vigtigt, at opgaven løses efter de givne omstændigheder, og at kunderne er tilfredse med opgaven. Jeg trives i samarbejdet med mennesker, der udfordrer mig fagligt såvel som personligt.

LAD MIG HJÆLPE JER MED AT REALISERE JERES AMBITIONER OG EVENTUELLE KAPACITETSUDFORDRINGER