Mine ydelser

Jeg tilbyder rådgivning og hands-on opgaveløsning på en lang række opgaver indenfor CFO'ens fagområde. 

Mine kompetencer spænder bredt fra regnskabsopgaver til strategisk sparring, så tag et deep dive i mine primære kompetencer nedenstående


RAPPORTERING & INSIGHTS

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER 

Jeg sætter en ære i at designe og udarbejde rapporteringer, så de er enkle at forstå for modtagerne, indsigtsfulde og ikke mindst automatiserede, således at procestiden er så minimal som muligt. Jeg har erfaringerne med følgende type rapporteringer:

BUSINESS CONTROLLING

FORRETNINGSADOPTION ER DET VIGTIGSTE

Bæredygtig business controlling eller business support tager, fra mit perspektiv, udgangspunkt i at minimere procestiden for kundevendte medarbejdere og ledere. Jeg sætter en ære i at levere hands-on support og forretningssparring ved modtagernes arbejdsstationer, hvor dialog og forventningsafstemninger er afgørende parametre for et succesfuldt "partnerskab". Følgende opgaver er relevante i den sammenhæng men bestemt ikke udtømmende for arbejdet med business controlling. Udpluk af opgavetyper:

 • Budgettering
 • Økonomiske forecasts/estimater
 • Business Intelligence analyser
 • Markedsanalyser
 • Månedsafslutningsprocedurer
 • Hensættelsesprocedurer

STRATEGI & FORRETNINGSUDVIKLING

FRA IDÉ TIL BESLUTNING

Jeg arbejder kreativt med at omsætte tanker og ideer til handling med underbyggede økonomiske overvejelser. Strategi og forretnings-/produktudvikling kræver til- og fravalg, og jeg hjælper med at gøre beslutningsbillederne objektive og saglige, så beslutningsprocessen bliver så bæredygtig som mulig. Jeg hjælper gerne til med følgende i den proces:

 • Strategifacilitering
 • Business case implementering og forretningsadoption
 • Business canvas
 • Prioriterings- og projektoverblik
 • Drifts- og projektinvesteringsoverblik med økonomiopfølgning
 • Business case opfølgning
 • Værdiansættelser

PROBLEMLØSER INDENFOR FINANS

HANDS-ON KAPACITET

En nøgleforudsætning for at kunne opnå operationel excellence er, at der er styr på nøgleprocesserne i finans- og regnskabsafdelingen. Står I med en midlertidig udfordring, hjælper jeg gerne med konkret problemløsning i relation til følgende typer opgaver: 

 • Projektledelse inden økonomisystemopdateringer
 • Afstemningsopgaver
 • Oprydningsopgaver på tværs af økonomiafdelingens fagområder.